Ambitiøs erhvervshandleplan for 2016

Silkeborgmotorvejen gør Silkeborg Kommune endnu mere attraktiv for erhvervslivet. I 2016 investerer Silkeborg Kommune yderligere 3,9 mio. kr. i målrettede initiativer der skal styrke kommunens virksomheder, detailhandel og turisme.

Logo til erhvervshandleplan 2016

- Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag. Vi er glade for hver ny borger, der flytter til, og hver ny arbejdsplads, der bliver skabt. Derfor er jeg glad for, at vi i Erhvervshandleplan 2016 endnu en gang sætter handling bag ordene, udtaler Borgmester Steen Vindum.

Silkeborg Kommunes erhvervsstrategi 2014-2018 stiller skarpt på, hvordan vi i fællesskab får gjort det endnu bedre at drive virksomhed i silkeborgområdet, og når vores mål om:

 • 3.000 flere arbejdspladser inden 2025
 • 100.000 borgere inden 2025
 • At være i top 10 i målingerne af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark

-Vi er allerede godt på vej, og med Erhvervshandleplan 2016 sætter vi yderligere fart på en positiv udvikling, understeger Steen Vindum.


Erhvervshandleplan 2016
Det er vigtigt med en god erhvervsstrategi. Men det er endnu vigtigere med handling, der fører os frem mod strategiens mål. Erhvervshandleplan 2016 sætter fart på strategien, og er udarbejdet i tæt samspil med erhvervslivet.

Et gennemgående tema i Erhvervshandleplan 2016 er ”vækst”.

-Vi har i Erhvervshandleplan 2016 et stort fokus på initiativer, der kan hjælpe både iværksættere og etablerede virksomheder med at komme endnu hurtigere ind på et vækstspor, til gavn for os alle i Silkeborg Kommune, slutter Borgmester Steen Vindum.

Udvikling af områdets iværksættervirksomheder er vigtigt for Silkeborg Kommune, da omkring 10 procent af kommunes arbejdspladser findes i virksomheder der er under 3 år gamle.

I Erhvervshandleplan 2016 er der bl.a. afsat:

 • 900.000 kr. til initiativer indenfor handel, bosætning og branding
 • 450.000 kr. til at omsætte kommunes iværksætterstrategi til handling
 • 1.850.000 kr. til skabe endnu mere vækst i det etablerede erhvervsliv og turismebranchen.

Og der bliver bl.a. taget følgende konkrete initiativer:

 • Topmøde om fremtidens infrastruktur med DI Silkeborg
 • Markedsføring af Silkeborgmotorvejens erhvervsmæssige muligheder
 • WIFI i Silkeborg midtby
 • Lean-start-up. Kom hurtigt fra idé til vækst
 • Beslutningsoplæg om ny udviklingspark ved Silkeborgmotorvejen
 • Informationsmøder og rådgivning om offentlige udbud for håndværkere
 • Opstilling af infoskærme til gæster og besøgende
 • Markedsføring af Silkeborg Kommune som turistdestination i Norge og Nordtyskland.

Erhvervshandleplan 2016 er et supplement til de mange har initiativer og investeringer som Silkeborg Kommune allerede har for at styrke udvikling af vores kommune, detailhandel, turisme og erhvervsliv. Det er fx Silkeborg Kalder, Silkeborg jagter talenter, innovationSilkeborg, massive investeringer i bedre infrastruktur og bedre P-muligheder for gæster og handlende samt de mange initiativer Silkeborg Kommune udbyder for virksomheder og turisterhverv igennem erhvervSilkeborg og Visit Silkeborg.

Læs hele Erhvervshandleplan 2016 (PDF)