Areal ved Silkeborgmotorvejen udbydes til salg

Vejdirektoratet sætter nu endnu et attraktivt areal til salg ved Silkeborgmotorvejen. Byd på arealet senest 1. februar 2016 kl. 10.00.

Silkeborgmotorvejen

Vejdirektoratet udbyder del af matr.nr. 1ho V. Kejstrup, Balle til salg. Det attraktive areal er placeret direkte ved til- og frakørselsanlægget til Silkeborgmotorvejen i området Høje Kejlstrup ved Kraftvarmeværket. 

Materiale om arealet kan rekvireres direkte fra Vejdirektoratet ved henvendelse til Ulla Hjorth på mail uhj@vd.dk  

Hvis du har lyst til at byde på arealet, skal tilbuddet være Vejdirektoratet i hænde senest 1. februar 2016 kl. 10.00. Tilbud kan afleveres personligt, sendes pr. brev eller mail. Hvis tilbuddet sendes pr. brev, skal der sættes en mærkat udenpå brevet, så Vejdirektoratet kan se, at det er et brev der ikke må åbnes før 1. februar kl. 10.00. Hvis tilbuddet sendes pr. mail til uhj@vd.dk skal der stå ”LICITATION” i emnefeltet.

Se kort over området (PDF)

Se Vejdirektoratets annonce (PDF)