Erhvervshandleplan 2014

Silkeborg Kommunes nye erhvervshandleplan sætter fokus på at skabe vækst langs Silkeborgmotorvejen.

Silkeborgmotorvejen

Etablering af Silkeborgmotorvejen giver en unik mulighed for ny erhvervsudvikling i Silkeborg Kommune de næste mange år. Den mulighed skal udnyttes.

I 2014 sætter Erhvervshandleplanen derfor fokus på at gennemføre følgende initiativer:

  • Kortlægning af grundlag for etablering af kontorfællesskab/innovationsmiljø i Erhvervskorridoren
  • Projekt Kickstart Erhvervskorridoren i samarbejde med Realdania
  • Fortsat målrettet dialog og markedsføring af Silkeborgmotorvejens erhvervsmæssige muligheder overfor investorer/projektudviklere
  • Fortsat målrettet dialog og markedsføring af Silkeborgmotorvejens erhvervsmæssige muligheder overfor virksomheder
  • Afholdelse af events mm. om Silkeborgmotorvejens erhvervsmæssige muligheder for virksomheder og projektudviklere mfl.
  • Markedsførings aktiviteter.

I Silkeborg Kommunes Budget 2014 er der afsat yderligere en 1 mio. kr. til at skabe erhvervs- og befolkningsmæssig vækst med afsæt i Silkeborgmotorvejen. Anvendelse af beløbet drøftes i foråret 2014, når Projekt Kickstart Erhvervskorridoren er afsluttet.

Læs Erhvervshandleplan 2014