Ny erhvervshandleplan skal skabe vækst

I 2017 investerer Silkeborg Kommune 3,5 mio. kr. i 12 stærke initiativer, der skal styrke kommunens virksomheder, detailhandel og turisme.

Erhvervshandleplan 2017 forside af folder

Rekruttering af arbejdskraft, tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser, opbakning til ny turismestrategi og gode butiks- og byoplevelser. Det er nogle af de initiativer, der er en del af erhvervshandleplanen for 2017.

”I Silkeborg vil vi vækst. Vi arbejder hårdt på at skabe rammer for en positiv udvikling i vores kommune hver eneste dag. Vi er glade for hver ny borger, der flytter til og hver ny arbejdsplads, der bliver skabt ,” siger borgmester Steen Vindum.

Tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser
Åbningen af Silkeborgmotorvejen og de nye erhvervsområder langs motorvejen skaber nye muligheder og bedre rammer for at være erhvervsdrivende i Silkeborg-området. Det skal udnyttes.

Derfor sætter Silkeborg Kommune i 2017 ekstra fart på arbejdet med at tiltrække virksomheder og investeringer.

Silkeborg jagter talenter
Mange virksomheder på tværs af brancher har i dag svært ved at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Derfor styrker Silkeborg Kommune i 2017 initiativet ”Silkeborg jagter talenter”. Det betyder bl.a., at flere Silkeborg-virksomheder vil få besøg af fx IT- og ingeniørstuderende.

Derudover skærper erhvervSilkeborg og Jobcenter Silkeborg samarbejdet om at sætte lediges kompetencer i spil.

Danmarks outdoor hovedstad
Silkeborg Kommune ligger midt i en smuk og forskelligartet natur. VisitSilkeborg har med den ambitiøse vision ”Silkeborg Søhøjlandet – Danmarks outdoor hovedstad” sat retningen for, hvordan turismen skal udvikle sig i Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune støtter op om en række initiativer, herunder en ny bookingplatform, udvikling af turistprodukter til outdoor-målgruppen, m.v.

Gode butiks- og by-oplevelser
Detailhandlen er under pres. Men levende og aktive byer er vigtige for kommunens udvikling.

Derfor indeholder erhvervshandleplanen for 2017 en række initiativer, der skal skabe mere liv i byen og styrke butikkerne. Bl.a. en detailhandelsuddannelse, en pulje til detailhandelsudvikling og en undersøgelse af mulighederne for en styrket organisering af Silkeborg bys aktører.

Læs Erhvervshandleplan 2017 (PDF)

Med Erhvervshandleplan 2017 sætter Silkeborg Kommune handling bag ordene i erhvervsstrategien, der gælder frem mod 2018.

Målet er:

• At skabe 3.000 flere arbejdspladser inden 2025
• At nå 100.000 borgere inden 2025
• At være i top 10 i målingerne af de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark

Læs Erhvervsstrategi 2014 - 2018