Forslag til lokalplan for Neckelmanngrunden ved motorvejen sendes i høring

Silkeborg Byråd har vedtaget at sende et lokalplanforslag for erhvervsområdet ved Kejlstrupvej/Stagehøjvej i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen i 8 ugers offentlig høring.

Strandtårnet

Lokalplanens formål er at udvikle den motorvejsnære "Neckelmanngrund" til butiks- og erhvervsformål samt at udlægge areal til Lillehøjvejs forlængelse igennem området samt Kejlstrupsvejs udvidelse.

Lokalplansforslaget giver mulighed for at opføre byggeri i op til 12 etager og en bebyggelsens højde på 48 meter i den nordvestlige del af området.

Hvis du har bemærkninger til planen, skal du sende dem til Silkeborg Kommune inden 27. august 2015.

Du kan benytte kommentarfeltet "din kommentar" på nedenstående link eller skrive en mail til teknisk@silkeborg.dk