Indvielse af Lillehøjvej i Erhvervskorridoren

Tirsdag 31. oktober blev 1. etape af den nye Lillehøjvej samt et nyt signalanlæg indviet. Lillehøjvej er helt central i forhold til at trafikbetjene erhvervsområdet Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen.

Silkeborgmotorvejen - Visualisering af Erhvervskorridoren

Udvalgsformand Frank Borch-Olsen (K) klippede snoren til den nye Lillehøjvej og et helt nyt signalanlæg mellem Lillehøjvej og Bredhøjvej kl. 11 den 31. oktober. Den nye vej og signalanlægget er afgørende for udvikling af Erhvervskorridoren og trafikbetjening af området.

Flere nye arbejdspladser og byggerier er allerede etableret eller på vej i området. Bl.a. Jyske Banks byggeri til Bank Data, nyt domicil til den kinesiske vindvirksomhed Envision Energy, ny erhvervsskole, ny butik til AO, nyt bilhus til Uggerhøj og ny administration og lager til Chokodan A/S.

En ny lokalplan for de mest motorvejsnære arealer forventes at sætte yderligere gang i udviklingen. Lokalplanen forventes færdig i medio 2018.