Lokalplan for ambitiøst projekt i Erhvervskorridoren på plads

Byrådet i Silkeborg har netop vedtaget lokalplanen for området omkring den gamle Neckelmann-grund i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen. Planen sikrer at Jyske Banks ambitiøse projekt for området kan gennemføres.

Jyske Bank købte i 2014 den 72.000 m2 store Neckelmann-grund i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen. 

Silkeborg Kommunes Byråd har netop vedtaget ny lokalplan for grunden, der bl.a. gør det muligt at bygge  et højhus på 12 etager, tre kontorbygninger, p-hus, butikker og fastfood-kæde på grunden der ligger ved Silkeborgmotorvejen.

Opførelsen af den ene af de tre bygninger, er allerede i fuld gang i overensstemmelse med den gældende lokalplan. Det er den bygning som Jyske Bank opfører til Bank Data og hvor bl.a. 300 it-medarbejdere flytter ind i starten af 2016 hvis tidsplanen holder.

Direktør fra Jyske Bank Leif Larsen har tidligere sagt til Midtjyllands Avis, at det er tanken, at to af de tre kontorhuse og højhuset er reserveret til banken selv.

Neckelmann-grunden vil i fremtiden blive delt op i en nordlig og sydlig del, fordi Lillehøjvej skal føres igennem til Kejlstrupvej. Forlængelsen af Lillehøjvej igennem den nuværende Neckelmann-grund sker for at sikre en optimal trafikbetjening af Erhvervskorridoren og de mange kontorhuse og butikker der er under planlægning. Dette anlægsarbejde komme efter planen til at ske allerede i 2016.

Mens den sydlige del af grunden er reserveret til kontorbyggerier, er den nordlige del tiltænkt lager-, værkstedbyggerier og butikker til særligt pladskrævende varegrupper som fx biler. Derudover vil der blive skabt plads til en fastfood-kæde.

Læs hele lokalplanen