Lokalplan for første etape af Erhvervskorridoren

Erhvervskorridoren er kommet et skridt nærmere virkelighed. Du kan komme med kommentarer og indsigelser til forslaget til lokalplanen frem til 26. januar 2015.

visualisering erhvervskorridoren

Motorvejen giver Silkeborg Kommune en enestående mulighed for at tilbyde virksomheder en placering udover det sædvanlige. Nu er udkastet til en lokalplan for første etape af den bynære del af Silkeborgmotorvejens erhvervsområde – Erhvervskorridoren – på gaden.

  • Virksomhederne får mulighed for at bygge i grønne områder og få facader direkte mod motorvejen.
  • Byggeriet skal være højt og tæt og give bilisterne en oplevelse af at køre i en korridor.
  • I krydset mellem Nørreskov Bakke og motorvejen bliver der mulighed for at bygge højt, markant byggeri.
  • Lillehøjvej skal udvides og omlægges og blive til den centrale adgangsvej.

Har du bemærkninger til det fremlagte, kan du skrive dem direkte ind via "Din kommentar" på lokalplansiden. Du kan også skrive til teknisk@silkeborg.dk.

Eller du kan deltage i borgermødet 8. januar 2015 kl. 17 - 19 i Vejdirektoratets udstillingslokale i de gamle Saniståls bygninger på Baunehøjvej.

Læs hele lokalplanen.