Lokalplanen for ny bydel på Søtorvet sendes i høring

Forslaget til lokalplan for den nye bydel Søtorvet er klar og i høring frem til 29. maj.

Søtorvet fra Viborgvej. Visualisering af CF Møller.

Byrådet ønsker at fortætte bymidten, og målet for området ved Søtorvet er et nyt centerområde med blandt andet boliger, caféer og dagligvarebutik. Derfor har Silkeborg Kommune sammen med områdets grundejer, AP Pension udarbejdet et projekt til en hel ny bydel.

Det nye Søtorv

Projektet omfatter en hævet grøn bypark inspireret af New York High Line og 8 punkthuse. Bevæger du dig op i byparken vil du få nogle flotte kig ud over by og natur. Den hævede, grønne bypark folder sig ned mod åen med amfitrapper og med cafeer i stueplan mod åen og promenaden.

Under byparken bygges der parkering, et nyt, stort Kvickly med vareindlevering, samt cafeer. Caféerne vender ud mod Havnen og åen, mens det nuværende Kvickly får en mere central placering mellem Papirfabrikken og bymidten. Ved Havnen kommer en helt ny torveplads, som er forbundet til promenaden langs åen.

Lokalplanen kort

  • 250-290 etageboliger i 8 punkthuse på max. 7 etager med grønne tage
  • Bypark ovenpå en 4,5-6,5 meter høj (over terræn) bygningsbase, lavest ned mod Stryget og Østergade
  • I basen er der plads til parkering, en dagligforretning på ca. 3.500 m2 med lager og varegård samt mulighed for caféer, mindre udvalgsvarebutikker og liberalt erhverv.
  • Gangbro over Chr. 8’s Vej, der flytter væk fra Silkeborg Langsø, så der bliver plads til et fremtidigt nyt Museum Jorn
  • 2 nye veje, der afløser Søtorvskrydset

Læs mere om Søtorvet

Deltag i høringen