Motorvejen skal hedde Silkeborgmotorvejen

Vejdirektoratet foreslår, at motorvejen mellem Aarhus og Herning ændrer navn til Silkeborgmotorvejen. Navnet sendes i høring blandt kommunerne frem til 1. april 2014.

Kort over motorveje bl.a. Silkeborgmotorvejen

- Vi er meget glade for, at Vejdirektoratet har lyttet til vores argumenter for, at motorvejen gennem Silkeborg skal hedde Silkeborgmotorvejen, siger borgmester Steen Vindum.

- Det er den eneste motorvej i Danmark, bortset fra København, hvor en motorvej går gennem en by. Det vil være mærkeligt at køre gennem Silkeborg på en vej, der hedder Herningmotorvejen, siger Steen Vindum. Han peger både på navnets betydning for silkeborgensernes selvopfattelse og for brandingen og markedsføringen af hele Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune har således gennem flere år arbejdet målrettet på at bruge den kommende motorvej til at skabe vækst og arbejdspladser.

To af fire nye, spændende erhvervsområder langs motorvejen er allerede tilgængelige for virksomhederne, og motorvejen gør desuden Silkeborg ekstra attraktiv for pendlere, fordi jobmulighederne udvider sig. Bor man i Silkeborg Kommune, kan man både finde job i en af de mange lokale virksomheder og samtidig nå over 400.000 andre arbejdspladser på under en time i bil. Motorvejen er bl.a. med til at mindske afstanden til Aarhus, som driver en stor del af væksten i Østjylland.

Motorvejsstykket omkring Silkeborg bliver indviet i 2016, hvorefter 30.000 bilister dagligt får ét langt panoramabillede af alt det bedste fra Silkeborgområdet: fra naturens store skove, dybe dale og åløb til pulserende byliv og aktive erhvervsområder.

Silkeborg Kommune har fremført tre argumenter for, at motorvejen skal navngives Silkeborgmotorvejen:

  • Tiden er løbet fra navnet Herningmotorvejen
  • Alle kender Silkeborgmotorvejen
  • Motorvejen er unik omkring Silkeborg

Tiden er løbet fra navnet Herningmotorvejen

Navnet Herningmotorvejen har været benyttet siden 2002-2003, hvor delstrækningerne Herning-Bording og Århus-Låsby blev åbnet. Navngivningen fulgte dengang Vejdirektoratets retningslinjer for navngivning af motorveje, hvor motorveje traditionelt opkaldes efter et naturligt endepunkt i retningen væk fra en ’motorvejshub’, som fx Svendborgmotorvejen, Esbjergmotorvejen og Hirtshalsmotorvejen.

Herningmotorvejen blev således navngivet efter gældende praksis. På daværende tidspunkt var der stadig stor usikkerhed om motorvejens linjeføring udenom eller igennem Silkeborg, og Silkeborg Kommune blev dengang ikke hørt om vi havde synspunkter vedrørende navnet Herningmotorvejen. Ingen havde dengang tilsyneladende forudset, at Herning med de allerede trufne beslutninger eksempelvis i 2020 ikke vil være et naturligt endepunkt men en motorvejshub med motorveje mod syd til Vejle, mod nord til Holstebro, mod vest til messecenteret, mod nordvest til et storsygehus ved Gødstrup, og mod øst til Aarhus.

Tiden er derfor løbet fra navnet Herningmotorvejen, som i dag ikke længere følger Vejdirektoratets egne retningslinjer for navngivning af motorveje.

Alle kender Silkeborgmotorvejen

Navnet ’Silkeborgmotorvejen’ er i dag det alment anerkendte navn i offentligheden og anvendes i dag i mange sammenhænge af både medier, myndigheder og i befolkningen, idet navnet er entydigt: Alle ved, hvor Silkeborgmotorvejen ligger. Det skyldes blandt andet motorvejens historiske og meget turbulente tilblivelse. Motorvejen har været undervejs og været diskuteret i offentligheden i mere end 25 år, og det har cementeret navnet Silkeborgmotorvejen – i medierne, i befolkningen og hos myndighederne.

Motorvejen har således været omtalt som Silkeborgmotorvejen på både Folketingets hjemmeside, på Transportministeriets hjemmeside, i skiftende transportministres taler og i Vejdirektoratets nyhedsbreve om motorvejsbyggeriet så sent som i foråret 2013. Så alle kender Silkeborgmotorvejen. Navnet er samtidig entydigt, da der kun er én motorvej ved Silkeborg, nemlig Silkeborgmotorvejen mellem Aarhus og Herning. Navnet vil således også være entydigt for både trafikanter, trafikradio, politi og redningstjeneste.

Motorvejen er unik omkring Silkeborg

Silkeborgmotorvejen er på flere måder enestående. Det er den eneste motorvej i Danmark uden for København, der bliver ført gennem en by. Motorvejens forløb tæt på Silkeborg centrum og gennem hidtidige bolig- og erhvervsområder i Silkeborg vil efter Silkeborg Kommunes opfattelse være uforeneligt med vejnavnet Herningmotorvejen. Det gælder specielt den unikke strækning gennem Silkeborg by (mellem frakørsel 31 og 36), hvor der bruges mange ressourcer på at designe og tilpasse motorvejen til de unikke omgivelser.

Det er således aldrig set før, at en motorvej er gjort til en samlet oplevelsesrejse, hvor trafikanterne skal opleve en fortælling om tæt by, det åbne land og forskellige smukke naturområder.

I projektet Mellemland har Silkeborg Kommune i samarbejde med Realdania, arkitektfirmaet Møller og Grønborg og Vejdirektoratet aktivt arbejdet på at skabe disse oplevelser, når man kører på Silkeborgmotorvejen. Samtidig har kommunen i samarbejde med Realdania og tre rådgivningsteam anført af arkitektfirmaet Møller og Grønborg, COWI og Gottlieb Paludan + Public Arkitekter arbejdet på at skabe en ny, unik erhvervskorridor ved motorvejen, hvor der er mulighed for kontor- og erhvervsbyggeri helt tæt op ad motorvejen – så få meter fra motorvejen, at det ikke er set andre steder i Danmark.

Vejnavnet Herningmotorvejen er således efter Silkeborg Kommunes opfattelse uforeneligt med disse unikke forhold for motorvejen omkring Silkeborg.