Motorvejsramper ved Søholt åbner nu

Motorvejsramper ved Søholt i Silkeborg åbner torsdag den 24. november om eftermiddagen.

Silkeborgmotorvejen

Der bliver nu endnu bedre adgang til Silkeborgmotorvejen og til Silkeborg by for motorvejstrafikanterne.

Ramperne ved til- og frakørsel 28 Søholt åbner i morgen torsdag den 24. november. Frakørsel 28 Søholt er et såkaldt halvt tilslutningsanlæg, hvor der kun er to ramper. Tilslutningsrampen går i østlig retning fra krydset ved Ansvej og ringvejen i Silkeborg, mens frakørselsrampen fører den vestgående trafik op i samme kryds. Vejdirektoratet regner med, at begge ramper åbner i løbet af eftermiddagen torsdag 24. november.

Der mangler også en rampe ved til- og frakørsel 26 ved Hårup, øst for Silkeborg. Her er tilkørselsrampen i vestlig retning heller ikke bygget færdig. Vejdirektoratet regner med, at rampen her kan åbne i løbet af december som planlagt.

Ramperne kunne ikke åbnes før
Ramperne åbnede ikke samtidig med motorvejen den 11. september. Trafikken kørte nemlig der, hvor ramperne skulle ligge, så motorvejen skulle først åbnes, før arbejdet med at færdiggøre ramperne kunne gå i gang.

Yderligere oplysninger:
Projektleder Mike Boesen, 7244 2261, mik@vd.dk
Kommunikationskonsulent Bjørn Kock Lærkedahl, 2248 2712, bjks@vd.dk