Motorvejsstykket Hårup-Låsby åbner et år før tid

Allerede sidst på året åbner den første strækning af Silkeborgmotorvejen mellem Funder og Låsby. Det drejer sig om de omkring 11 kilometer motorvej mellem Hårup og Låsby øst for Silkeborg.

Silkeborgmotorvejen

Det er godt nyt til alle trafikanter, der kører mellem Aarhus og Silkeborg eller til og fra Herning, da de får glæde af vejen omkring et år før tid.

”Motorvejen ved Silkeborg er bare et ud af en række store infrastrukturprojekter, der er åbnet før tid og ser ud til at blive væsentligt billigere, end det beløb vi har afsat til projektet,” siger transportminister Magnus Heunicke.

Den nye motorvej mellem Hårup og Låsby kommer især til at betyde meget for de omkring 4.300 pendlere, der hver dag kører mellem Aarhus og Silkeborg, fortæller Magnus Heunicke:

”Alle der pendler mellem Aarhus og Silkeborg vil fremover spare mindst ti minutter hver dag i myldretiden - vel at mærke hver vej,” siger han.

Det er ikke kun myldretidspendlerne, der får gavn af motorvejen. Tidsbesparelsen på strækningen uden for myldretiden er omkring det halve - nemlig fem minutter hver vej.

Fredelig fremtid for små byer
Den nye strækning vil i høj grad aflaste den gamle landevej mellem Aarhus og Silkeborg, hvilket kommer de tre landsbyer Mollerup, Linå og Hårup til gavn. De ligger alle langs landevejen, der i dag er stærkt trafikeret morgen, eftermiddag og først på aftenen med en stor andel af tung trafik, der kører imellem Øst- og Vestjylland.

Transportministeren hæfter sig ved, at en meget stor del af den tunge trafik vil flytte over på den nye motorvejsstrækning og fjerne kø, larm og luftforurening fra landevejen til glæde for landsbyernes beboere:

”Ud over at pendlere og erhvervslivet nu kan komme hurtigere og mere sikkert frem, betyder motorvejen også utroligt meget for de lokale borgere, der bor i Mollerup, Linå og Hårup. De får snart en meget mere rolig og trafiksikker hverdag, når trafikken på landvejen går markant ned.” siger Magnus Heunicke.

Vejdirektoratet forventer, at motorvejen mellem Hårup og Låsby vil få en gennemsnitstrafik i døgnet på 20.000 køretøjer. Trafik, der i meget høj grad bliver trukket væk fra landevejen til gavn for beboerne. Trafikmængden på landevejen falder nemlig rundt regnet med 15.000 køretøjer i døgnet. Den resterende trafik på landevejen vil i høj grad bestå af lokaltrafik.

Læs mere om åbningen af Silkeborgmotorvejen et år før tid på Vejdirektoratets hjemmeside.