Ny planlov giver mulighed for udvikling af Erhvervskorridoren

Planloven var i høring i efteråret, hvor der var bekymring for at den kunne spænde ben for udvikling af Erhvervskorridoren. Nu er loven ændret så den understøtter erhvervsudviklingen ved Silkeborgmotorvejen.

En ny planlov, der bliver sent til første behandling i Folketinget i næste uge, vil give mulighed for vækst og udvikling i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen skriver Midtjyllands Avis.

I efteråret var der ellers lagt op til, at erhvervsarealer langs motorveje fremover skulle forbeholdes transport- og logistikvirksomheder. Det ville have spændt ben for planerne for Erhvervskorridoren og Silkeborg Kommunes arbejde for at gøre den attraktiv for bl.a. kontorvirksomheder.

Men der er blevet lyttet til kritikken fra særligt København og Silkeborg Kommuner, som begge har by-motorveje der ligger op til en anden type af erhverv. Derfor er det nu blevet præciseret i loven, at motorvejsnære arealer i bycentre ikke skal reserveres til logistik og transporttunge erhverv, hvilket giver et ekstra skub til udviklingen af Erhvervskorridoren hvor det første kontorhus er på vej.

Læs mere om Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen