Ny udviklingspark ved motorvejen?

ErhvervSilkeborg skal undersøge muligheden for at etablere en ny udviklingspark i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen.

Betjening af en kunde i Erhvervsservice

Nye iværksættere med vækstambitioner er en af de vigtigste kilder til fremtidig vækst og udvikling. Derfor lancerer Silkeborg Kommune og erhvervSilkeborg en ny strategi for iværksætterindsatsen, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder og arbejdspladser i Silkeborg Kommune.

Strategien fokuserer på tre indsatsområder:

1) Vi skal blive bedre til at finde og understøtte vækstvirksomheder og vækstiværksættere bl.a. igennem vejledning af endnu flere iværksættere.

2) Vi skal sikre, at erhvervSilkeborgs produkter og services i højere grad får virksomheder og iværksættere ind på et vækstspor.

3) Vi skal udarbejde grundlaget for etablering af en ny samlet udviklingspark.

”Vores analyser viser, at iværksættere er vigtige for at kunne skabe fremtidens arbejdspladser og sikre en fortsat vækst og dynamisk udvikling af vores område. Men tallene viser samtidig, at det er en forholdsvis lille del af iværksætterne, der står for en stor del af væksten. Det er derfor vigtigt, at vi skaber gode rammer for iværksætteri, og at vi satser målrettet på at få flere nystartede virksomheder til at lykkes med deres vækstambitioner,” siger borgmester Steen Vindum.

Han bakkes op af erhvervSilkeborg:

”Det er positivt, at erhvervSilkeborg er blandt de lokale erhvervsserviceaktører i Midtjylland, der vejleder allerflest iværksættere og virksomheder. Men tallene viser også, at vi henviser for få virksomheder til nationale og regionale virksomhedsprogrammer. Specielt virksomheder med ambitioner om vækst – og dem har vi forholdsvis mange af – skal vi blive bedre til at hjælpe,” siger direktør Torben Vilsgaard.

Et af de tiltag, som måske i fremtiden kan forbedre vilkårene for iværksætterne i Silkeborg Kommune, er etablering af en ny samlet udviklingspark.

”Vi ved, at udviklingsmiljøerne til iværksættere i Silkeborg Kommune er mindre end i andre sammenlignelige kommuner. Vi vil nu i fællesskab skabe grundlaget for en beslutning om, hvor meget vi eventuelt skal investere i bedre rammer for vækst og udvikling ved at etablere en ny samlet udviklingspark - gerne i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen” siger Torben Vilsgaard.

Fakta om iværksætteri i Silkeborg: 

  • Silkeborg Kommune har tredje flest vækstvirksomheder i Region Midtjylland.
  • Vækstvirksomhederne har skabt ca. 800 nye stillinger på tre år. Det tal overgås kun i Aarhus Kommune.

  • Silkeborg Kommune har en høj etableringsrate og overlevelsesrate for iværksættere, mens iværksætternes evne til at skabe job ligger på landsgennemsnittet.

  • erhvervSilkeborg vejledte 256 iværksættere og ”før-startere” (virksomheder uden cvr-nummer) i 2014. Dertil kommer 458 etablerede virksomheder. Det placerer erhvervSilkeborg i top blandt erhvervsserviceaktørerne i region Midtjylland.

  • erhvervSilkeborg henviser lidt færre virksomheder til regionale og nationale virksomhedsprogrammer end de øvrige erhvervsserviceaktører.

  • Virksomheder, der bor i en udviklingspark, vokser hurtigere end tilsvarende virksomheder, som ikke bor i en udviklingspark.