Nye tankanlæg på Silkeborgmotorvejen

Vejdirektoratet og Q8 vil påbegynde etableringen af to nye fuldt bemandende servicestationer på Silkeborgmotorvejen 10 km øst for Silkeborg.

I de kommende måneder påbegynder Vejdirektoratet i samarbejde med olie- og energiselskabet Q8 arbejdet med at etablere to nye fuldt bemandede servicestationer med butik og lounge på Silkeborgmotorvejen, der udover at levere god service til både køretøj og bilister også skal fungere som en aktiv pause med bl.a. udendørs fitness og legeareal i direkte forbindelse med de smukke omgivelser. 

 

De to nye servicestationer kommer til at ligge på rastepladserne ved Låsby cirka 10 kilometer øst for Silkeborg og navngives Kalbygaard Skov Nord og Kalbygaard Skov Syd. I dag er der ikke nogen servicestationer på Silkeborgmotorvejen, så de to nye serviceanlæg vil udgøre en markant forbedring af servicen for trafikanterne på den pågældende strækning.  

 
”Vi kigger i Vejdirektoratet hele tiden på, hvordan vi kan gøre forholdene for trafikanterne ude på vejene så gode som mulige,” siger trafikdirektør Niels Tørsløv fra Vejdirektoratet. ”Og her udgør et veludbygget netværk af motorvejsanlæg – med blandt andet de to nye servicestationer på Silkeborgmotorvejen – et vigtigt parameter på linje med aktuel og korrekt trafikinformation og optimal udnyttelse af vejnettet. Det handler alt sammen om at hjælpe trafikanterne nemt og sikkert frem.”  
 
De nye serviceanlæg er arkitekttegnede og rummer – udover optankningspladser, butik, lounge og toiletter – også udendørs fitness og et legeareal på taget med forskellige legeredskaber og loungefaciliteter til 25-30 personer.  
 
”Hos Q8 vil vi skabe muligheder for mennesker i bevægelse, derfor designes og bygges de to nye servicestationer på Silkeborgmotorvejen, så de fuldt ud dækker de behov, som motorvejens brugere kan have. Vi har også fokus på at skabe to nye motorvejsanlæg, der arkitektonisk passer ind i det naturlige miljø omkring rastepladsen. Et designmæssigt forhold, som beviser, at vi kan tilpasse os det miljø, som vi møder vores kunder i, så vi ikke dominerer, men gør det muligt for kunderne at nyde omgivelserne mens de holder pause,” siger Q8’s administrerende direktør, Steffen Pedersen, og understreger:  
 
”Vi vil sætte en ære i at skabe en arkitektur, der bidrager til at få motorvejsanlæg og natur til at fungere harmonisk godt sammen. Derfor vil stationerne tilbyde faciliteter, der inviterer til rekreation og glæde på rejsen.”  
 
Ifølge både Vejdirektoratet og Q8 repræsenterer løvskoven i nord og bakkerne mod syd vigtige kvaliteter i det smukke landsskab. Konceptet for de to nye motorvejsanlæg tager derfor udgangspunkt i at kunne styrke og fremhæve disse kvaliteter ved at etablere servicestationerne som en integreret del af landskabet. Bl.a. ved at give en del af det bebyggede areal tilbage til parkanlægget gennem udvidelse af parkanlæggets program og faciliteter.