Nyt tidspunkt for lukning af ramper ved Låsby

Regn udskyder lukning af motorvejsramper ved Låsby til 9. juni.

Silkeborgmotorvejen
Vejdirektoratet er ved at lægge det sidste lag asfalt på Silkeborgmotorvejen mellem Låsby og Mollerup på en strækning på omkring syv kilometer.

Asfaltarbejde er meget afhængigt af godt vejr. Da det har regnet en del i den sidste uge, må Vejdirektoratet desværre ændre tidsplanen.

Arbejdet betyder, at frakørselsrampen i østlig retning ved Låsby lukkes fra den 9. juni frem til den 14. juni.

Lukningen betyder, at trafik fra Silkeborg til Låsby, Skanderborg, Hammel og Ry ikke skal køre på motorvejen ved Hårup, men i stedet benytte landevejen frem til Låsby og benytte Flenstedbuen frem til Randersvej. Trafikanter til Låsby kan fortsætte ad Gl. Silkeborgvej.

Tilkørselsrampen i vestlig retning ved Låsby forventes lukket i perioden den 22. juni frem til 26. juni.

Lukningen betyder, at trafik til Silkeborg fra Låsby, Skanderborg, Hammel og Ry skal benytte samme omkørsel - nu i modsat retning.

Asfaltarbejdet medfører ikke omkørsel for trafikken mellem Silkeborg og Aarhus.

I perioden frem til den 1. juli vil der dog være forskellige tidspunkter, hvor der kun er trafik i ét spor i hver retning på motorvejen. Vejdirektoratet forventer, at arbejdet kan give mindre kø-problemer i myldretiden.

Trafikanter skal være opmærksomme på overledning af trafik fra et motorvejsspor til det andet. Følg skiltningen på vejen.

Hastighedsbegrænsningen vil være 50 km/t ved overledningen og 80 km/t langs asfaltarbejderne.