Oslovej spærres ved Østre Ringvej i tre uger

Vejdirektoratet lukker Oslovej ved Østre Ringevej på grund af flere forskellige arbejder på stedet. Lukningen træder i kraft mandag den 6. januar, og varer frem til den 24. januar.

Motorvejstur
Lukningen vil have konsekvenser for trafikken på Oslovej. Omkørslen vil være skiltet, og overordnet gælder det, at biltrafikken østfra skal køre via Resenbro ad Skærbækvej og Resendalvej. Trafikken vestfra skal køre ad Nørreskov Bakke og Østre Højmarksvej. Der vil være særskilt omkørsel for gående, cyklister og bybusser.

Lukningen skyldes, at entreprenøren skal hæve den tidligere etablerede spuns, ramme pæle for den kommende overdækning samt anlægge den nye Østre Ringvej, alt sammen på stedet, hvor den midlertidige Oslovej krydser den nye Østre Ringvej. Desuden skal der foretages ledningsomlægninger, bl.a. skal der flyttes fjernvarmeledninger.

På grund af hensynet til trafikanterne har entreprenøren har fået lov til at arbejde i weekenderne. På den måde bliver arbejdet hurtigere færdigt.