Silkeborg investerer massivt i bedre infrastruktur

Byrådet i Silkeborg har i budget 2016 afsat betydelige midler til anlægsprojekter, der bl.a. skal gøre det lettere at være virksomhed i kommunen.

Silkeborgmotorvejen
Der er gang i byggeboomet og erhvervsudviklingen i Silkeborg, og det skal infrastrukturen understøtte. I budget 2016 har Byrådet i Silkeborg Kommune derfor afsat betydelige midler til anlægsprojekter, der bl.a. skal gøre det nemmere at være virksomhed i kommunen.

Et af de steder, hvor gravemaskinerne skal i gang, er i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen. I 2016 er planen at koble Lillehøjvej sammen med Kejlstrupvej og etablere et signalreguleret kryds, som kan klare den fremtidige trafikmængde. Lillehøjvej bliver dermed til en hovedfærdselsåre i Erhvervskorridoren.

”Planen er opstart i maj 2016, og om alt går vel, er vi færdige inden udgangen af 2016,” siger borgmester Steen Vindum.

Optimal trafikbetjening i Erhvervskorridoren
Anlægsprojektet ved Lillehøjvej og Kejlstupvej er første etape i etableringen af et vejnet, der skal sikre en optimal trafikbetjening i Erhvervskorridoren, der er et nyt og bynært erhvervsområde langs motorvejen i Silkeborg.

I Erhvervskorridoren er Jyske Bank i gang med at bygge et stort kontorhus til Bankdata, mens Teknisk Skole har planer om at en helt ny skole. Det er bare nogle af de byggeprojekter, der er under planlægning, og i 2016 forventes Vejdirektoratet at sætte flere attraktive arealer i Erhvervskorridoren til salg. Derfor skal infrastrukturen på plads.

”Det skal være let at komme til og fra de mange kontorhuse og andre byggerier, der er under planlægning. I de kommende år forventer vi at flere store projekter i Erhvervskorridoren bliver realiseret,” siger Steen Vindum.

Læs mere om Erhvervskorridoren

Øvrige anlægsprojekter
Udover anlægsprojektet ved Lillehøjvej og Kejlstrupvej i Erhvervskorridoren, har Silkeborg i budget 2016 bl.a. også afsat midler til en modernisering af Resendalvej mellem Gødvad og Resenbro.

”Endelig har vi afsat midler til flere p-faciliteter i midtbyen og til en udvidelse af Chr.8. Vej. Det skal være med til at styrke detail- og specielhandlen i midtbyen”, forklarer Steen Vindum

Læs mere om udvidelse af Chr. 8. Vej

I alt er der afsat 73 mio. kroner til anlæg af veje, p-faciliteter mm. på bevilling 25 i budget 2016.

Se oversigt over kommende vejprojekter her (PDF) 

Yderligere oplysninger:
Borgmester Steen Vindum, mobil 26 29 37 32
Vej- og Trafikchef Flemming F. Christensen, mobil 20 51 75 49