Skatepark ovenpå Silkeborgmotorvejen

Fritids- og Kulturudvalget i Silkeborg Kommune frigjort to mio. kr. til etablering af et streetmiljø med skatepark på motorvejsoverdækningen mellem Gødvad og idrætsområdet Søholt.

Skater

Silkeborg Kommune har taget de første skridt til at indrette et streetmiljø og skatepark på den 9000 kvadratmeter store overdækning på Silkeborgmotorvejen. I sidste uge blev medlemmerne af Kultur og Fritidsudvalget præsenteret for en foreløbig skitse over projektet, og udvalget besluttede at søge byrådet om at frigive to mio. kr. til projektet.

"- Vi har allieret os med en rigtig dygtig skatepark-designer, Teit Andersen, der selv er mangeårig skater og har lavet lignende projekter i andre byer, fortæller konsulent Anders Christian Larsen fra Silkeborg Kommune til Midtjyllands Avis". 

Repræsentanter fra Silkeborgs store skatermiljø har været inviteret med på studietur for at hente inspiration til projektet. Før projektet kan blive til virkelig skal det dog godkendes af Vejdirektoratet. Næste skridt er derfor at få lavet et færdigt designoplæg, der kan sendes til Vejdirektoratets´. Planen er, at det er færdig i september, hvorefter dialogen med Vejdirektoratet og anlægsarbejdet påbegyndes.

Skateparken skal efter planen tages i brug i efteråret 2018. Anden etape i udvikling af street-miljøet ovenpå Silkeborgmotorvejen, er ifølge Anders Christian Larsen endnu ikke besluttet, men det kunne f.eks. være etablering af parkour-elementer og en klatrevæg.