Trafikinformation fra Vejdirektoratet

Asfaltarbejde på Silkeborgmotorvejen medfører rampelukninger ved Låsby. Bjørnholtvej ved Silkeborg lukkes i fire dage på grund af udvidelse.

Silkeborgmotorvejen

Vejdirektoratet lægger nu det sidste lag asfalt på Silkeborgmotorvejen mellem Låsby og Mollerup på en strækning på omkring syv kilometer.

Arbejdet betyder, at frakørselsrampen i østlig retning ved Låsby lukker den 1. juni klokken 06.00. Lukningen varer frem til den 5. juni.

Lukningen betyder, at trafik fra Silkeborg til Låsby, Skanderborg, Hammel og Ry ikke skal køre på motorvejen ved Hårup, men i stedet benytte landevejen frem til Låsby og benytte Flenstedbuen frem til Randersvej. Trafikanter til Låsby kan fortsætte af Gl. Silkeborgvej.

Når frakørselsrampen ved Låsby er åben igen, lukker tilkørselsrampen i vestlig retning til gengæld den 8. juni klokken 06.00. Tilkørselsrampen er lukket frem til 12. juni.

Lukningen betyder, at trafik til Silkeborg fra Låsby, Skanderborg, Hammel og Ry skal benytte samme omkørsel - nu i modsat retning.
Asfaltarbejdet medfører ikke omkørsel for trafikken mellem Silkeborg og Aarhus.

I perioden 21. maj til 19. juni vil der dog være forskellige tidspunkter, hvor der kun er trafik i ét spor i hver retning på motorvejen. Vejdirektoratet forventer, at arbejdet kan give mindre køproblemer i myldretiden.

Trafikanter skal være opmærksomme på overledning af trafik fra et motorvejsspor til det andet. Følg skiltningen på vejen.

Hastighedsbegrænsningen vil være 50 km/t ved overledningen og 80 km/t langs asfaltarbejderne.

Asfaltarbejde er meget afhængigt af godt vejr. Regnvejr kan ændre tidsplanen.

Se kort over omkørselsrute.

Bjørnholtvej lukkes i fire dage

Kommunevejen Bjørnholtvej nord for Silkeborg er for smal. Vejen skal derfor sideudvides med op til en meter for at gøre tilslutningen til Ebstrup Tværvej bedre.

Arbejdet hører med til det igangværende byggeri af Silkeborgmotorvejen og varer fra mandag den 1. juni til torsdag den 4. juni. I den periode bliver Bjørnholtvej lukket for trafik ved Ebstrup Tværvej, og der vil blive etableret omkørsel via Ebstrupvej.

Der bliver sat skilte op med pile, der tydeligt markerer omkørselsruten.