Vejdirektoratet udbyder attraktiv erhvervsjord ved Silkeborgmotorvejen

Vejdirektoratet udbyder erhvervsarealer i Erhvervskorridoren ved Silkeborgmotorvejen til salg. Budfristen er 6. marts 2017 kl. 10.00.

Motorvejstur

Der er tale om tre sammenhængende restarealer fra anlæg af Silkeborgmotorvejen på ca. 4.000 m2/stk. Der kan bydes på et eller flere arealer jf. kort over arealerne.

Arealerne er beliggende på Bavnehøjvej i Silkeborg og har gode adgangsforhold til både Silkeborg by og Silkeborgmotorvejen. Arealerne er beliggende i byzone og er omfattet af byplanvedtægt nr. 49 og er ifølge denne udlagt til erhvervsformål.

Spørgsmål vedrørende indholdet af byplanvedtægten og byggemulighederne på arealerne skal rettes til Silkeborg Kommune.

Arealerne sælges i udbud i henhold til cirkulære om salg af statens faste ejendomme, CIR nr. 7 af 25/1 2010.

Tilbud om køb skal afgives på særlig tilbudsblanket, der sammen med kort over arealerne, kan fås ved henvendelse til:

Vejdirektoratet
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg
Tlf. 7244 3333, e-mail: ad-ag@vd.dk

Tilbuddet skal være Vejdirektoratet i hænde senest mandag  6. marts 2017 kl. 10.00. Salg sker til højestbydende, og sælger forbeholder sig ret til eventuelt at afvise alle indkomne bud.