Stor tilfredshed med den kommunale sagsbehandling

370 virksomheder har besvaret Silkeborg Kommunes tilfredsmåling. 87 procent er tilfredse eller meget tilfredse med kommunens sagsbehandling.

Customer service

- Når vi spørger virksomhederne konkret om den sag, de har fået behandlet hos os, så er langt de fleste virksomheder tilfredse eller meget tilfredse siger Borgmester Steen Vindum. 

Silkeborg Kommunes tilfredsmåling dækker 370 virksomheder som i 2016 søgte om en byggetilladelse, landzonetilladelse, en miljøgodkendelse eller som har haft Silkeborg Kommune på tilsyn i virksomheden.

87 procent er tilfredse

Hele 87 procent af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med servicen fra Silkeborg Kommunes Teknik og Miljøafdeling. 3 procent er utilfredse og resten svarer hverken/eller.

Silkeborg er i følge Dansk Byggeri blandt de hurtigste kommuner i Danmark til at ekspedere byggesager og i følge kommunens undersøgelse er 83 procent af virksomhederne da også tilfredse med den kommunale sagsbehandlingstid.

Endelig er 92 procent af virksomhederne tilfredse eller meget tilfredse med afgørelsen i deres sag. Blot 2 procent er utilfredse.